Omvormen woning naar kantoren

Bestaande burgerwoning omvormen naar kantoorruimte

Totale oppervlakte 500m²

Duurtijd 8 maand